Arkiv för kategori 'Hur'

Under våren har vi fått förtroendet att genomföra två kunskapsöversikter inom intressanta områden där vi intervjuat forskare och framgångsrika praktiker: Genomgång av aktuell forskning inom socialtjänstområdet; på uppdrag av Nacka Kommun och Järfälla Kommun har Mementor under våren intervjuat ledande forskare  och tagit del av aktuell forskning inom socialtjänstområdet, som grund för arbetet med att […]

Läs hela inlägget »

Samarbetsprojektet mellan Atlas Copco, Atrium Ljungberg och Nacka kommun som leds av Klara  har under våren gått in i ett praktiskt skede. Ett koncept för skolbesök för elever i årskurs 8 har tagits fram tillsammans med Vetenskapens Hus vid KTH och pilotbesök har genomförts med elever från skolor i Nacka. Under hösten kommer lanseringen för alla […]

Läs hela inlägget »

KKV i Stockholm har sina lokaler i Sickla i Nacka och står inför stora utmaningar när huset ska renoveras och verksamheten utvecklas. Mementor har fått möjligheten att arbeta med konstnärskollektivet under tre workshops på Vår Gård  våren 2011. Syftet har varit att underlätta för KKV att själva formulera sin vision för KKV 2030 som underlag […]

Läs hela inlägget »

Arbetet med såväl FOU-lab våg 2 i Nacka kommun som Genombrott för en Evidensbaserad Praktik i Järfälla kommun har pågått under hela året. Syftet är att skapa arenor för att utveckla kompetensen att snabbare omvandla kunskap till praxis, för att öka måluppfyllelsen. Teamen ges möjligheter att träffa och samarbeta med intresserade personer från andra enheter, […]

Läs hela inlägget »

Läs artikeln här: palmberg-chokladklumpar-och-fagelflockar

Läs hela inlägget »

Mementor har sedan 2007 haft förmånen att arbeta med det bolag som ansvarar för utbildning och simulatorträning på alla kärnkraftverk i Sverige – KSU (Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB). Just nu gör vi en nulägesanalys av deras huvudprocess i relation till en ny organisation. Analysen baseras på intervjuer med medarbetare och chefer så under hösten har […]

Läs hela inlägget »

Nacka kommun tog 2007 initiativet till ett arbete med syfte att utveckla arbetssätt som leder till att fler människor kan komma i egen försörjning. Mementor har under hösten 2010 utvärderat hur arbetet fungerar i den nya arbetsmodellen i Nacka kommun, för att skapa ett underlag för kommunens nästa steg. Läs mer om: ArbetslinjeN.

Läs hela inlägget »

20 meter under Sickla Köpkvarter finns Stockholms enda gruva. Gruvan består av totalt tre kilometer gruvgångar och har använts av Atlas Copco sedan 1938 för att testköra och visa upp produkter. Mementor leder arbetet där Atlas Copco, tillsammans med Nacka kommun och Atrium Ljungberg undersöker möjligheterna att utöka verksamheten i gruvan, bl.a. för att främja […]

Läs hela inlägget »

Lärarbehörighet och dimensionering av utbildning för lärare är hela frågor i dagens skolvärld, Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tagit initiativ till en förstudie, som Mementor genomför, för att utröna hur Stockholmsregionens kommuner, gemensamt, ska kunna bygga en kunskap om såväl nuläge som önskat läge, för att bli en ännu bättre samarbetspartner till universitet och högskolor. […]

Läs hela inlägget »

Ett begrepp som nu spridit sig från hälso- och sjukvården till både skola och socialtjänst. Hur ändrar man på sin praktik, baserat på forskningsresultat,  så att resultaten blir ännu bättre? Dvs hur stänger man gapet mellan det vi vet och hur vi gör i det dagliga arbetet? Mementor har förmånen att få hålla i lärande nätverk där […]

Läs hela inlägget »

« Föregående - Nästa »