Arkiv för kategori 'Föreläsningar och kunskapsöversikter'

Den 22 februari 2016 höll Margareta i en workshop på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon berättade om sin egen kunskapsresa och om sitt arbete och sina erfarenheter av ledarskap och utveckling i hälso- och sjukvården. Margareta ställde sig tidigt frågan om vem det är som egentligen bestämmer i hälso- och sjukvården. Och under de […]

Läs hela inlägget »

I nya skollagen finns kraven på “en skola på vetenskaplig grund” mycket tydligt uttryckt. Det är en het fråga där många har åsikter, se exempelvis Kroksmark: “Lärarforskning – vetenskap eller humbug” och Törestad: “Skolforskning är inte riktig forskning”, men där det inte finns så många svar om hur man faktiskt kan gå till väga. I […]

Läs hela inlägget »

Vi arbetar med Socialtjänsten i bl.a. Järfälla och Nacka kommun som båda arbetar aktivt med att bli socialtjänster i framkant. Frågan är bara vad det är? Under våren 2011 har vi gjort intervjuer med utvalda forskare inom socialtjänstområdet för att försöka fånga deras perspektiv på vad en socialtjänst i framkant är. Arbetet har utmynnat i […]

Läs hela inlägget »

Den 6-7 september anordnade SKL Arbetsgivarforum i Uppsala på temat “Utmanad och taggad till tusen”. Klara Palmberg Broryd från Mementor var där tillsammans med Lean Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun och pratade om “Hur organiserar vi oss för framtiden?” Metaforen för hur vi ser på våra organisationer är fortfarande den hierarkiska strukturen. Men hur leder […]

Läs hela inlägget »

Under våren har vi fått förtroendet att genomföra två kunskapsöversikter inom intressanta områden där vi intervjuat forskare och framgångsrika praktiker: Genomgång av aktuell forskning inom socialtjänstområdet; på uppdrag av Nacka Kommun och Järfälla Kommun har Mementor under våren intervjuat ledande forskare  och tagit del av aktuell forskning inom socialtjänstområdet, som grund för arbetet med att […]

Läs hela inlägget »

Läs artikeln här: palmberg-chokladklumpar-och-fagelflockar

Läs hela inlägget »

Lärarbehörighet och dimensionering av utbildning för lärare är hela frågor i dagens skolvärld, Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tagit initiativ till en förstudie, som Mementor genomför, för att utröna hur Stockholmsregionens kommuner, gemensamt, ska kunna bygga en kunskap om såväl nuläge som önskat läge, för att bli en ännu bättre samarbetspartner till universitet och högskolor. […]

Läs hela inlägget »

Artikeln “Exploring process management: are there any widespread models and definitions?” i The TQM Journal (Vol. 21 No. 2, 2009) har blivit utsedd till Highly Commended Award Winner med motiveringen: “it was one of the most impressive pieces of work the team has seen throughout 2009.” Läs mer: Awards for Excellence. Läs delar av innehållet i mer populärvetenskapligt format […]

Läs hela inlägget »

Margareta Palmberg is invited by Best Care Always and Institute for Health Care Improvement in Cape Town, SA, to give a presentation on “The development of a healthcare systems improvement movement in Sweden” in the beginning of May 2010. This is connected to the visit of a Swedish Health Care delegation, lead by the deputy […]

Läs hela inlägget »

Mementor Ledarskap har blivit ombedda att skriva i EUs Public Service Review. Artikeln handlar om ledarskap i svensk hälso- och sjukvård, men är lika relevant för andra kunskapsbaserade organisation som befinner sig i skiftet från maskinlogik till systemsyn. Läs artikeln som kommer att publiceras i Issue 19 här: Managing healthcare services.

Läs hela inlägget »

Nästa »