Arkiv för kategori 'Föreläsningar och kunskapsöversikter'

I senaste numret av Kvalitetsmagasinet (nr6) har Klara och Rickard Garvare skrivit om processer, processledning och hur man kan få matrisorganisationen att fungera. Läs bl.a. om Klaras råd för att lyckas med processledning. Läs artikeln här: Stuprör, hängrännor eller fritt flöde

Läs hela inlägget »

Det är en föreläsning om hur vi kan hantera den ökade röran i våra organisationer där vi allt oftare har både avdelningar, processer, projekt, samarbetspartners och service centers för att leverera våra produkter och tjänster. Ett sätt är att försöka reducera komplexiteten, men allt oftare är den vägen inte möjlig. De senaste veckorna har bl.a. […]

Läs hela inlägget »

Klara har just publicerat en forskningsrapport med titeln “Complex Adaptive Systems: Properties and approaches” (läs rapporten här). Det är en litteratursammanställning om egenskaper hos och angreppssätt för att leda i komplexa adaptiva system. Materialet kommer att vara en del i hennes teoretiska referensram i avhandlingen som har arbetsnamnet “Beyond Process Management”, disputationen är planerad till […]

Läs hela inlägget »

Vi har genom ett flertal uppdrag, bl.a. för Länsförsäkringar AO Hälsa, Västra Götalandsregionen och landstingens informationsdirektörer, fått möjlighet att fördjupa oss i frågorna om hur dagens samhällsutveckling påverkar kraven och möjligheterna till ett allt starkare inflytande från individer som konsumenter av tjänster i vård och omsorg. Läs mer.

Läs hela inlägget »

Margareta var inbjuden till den gemensamma starten på höstens arbete i Hälso- och sjukvården ledningsgrupper i Västra Götalandsregionen för att tala och leda diskussioner kring “Trender och tendenser mot en konsumentorienterad vård”. Spännande diskussioner och stora utmaningar nu när vi går mot ett vårdvalssystem i alla landsting.

Läs hela inlägget »

Denna vecka har Klara presenterat sin artikel “In search of well established models and definitions for process management” på den internationella forskningskonferensen QMOD (Quality Management and Organisational Development) i Helsingborg. Konferensen arrangerades av Lunds universitet, Campus Helsingborg och Linköpings universitet. Länk till Klaras artikel kommer snart här på hemsidan.

Läs hela inlägget »

« Föregående