Arkiv för kategori 'Forskning'

Forskningsprojektet om en evidens-/kunskapsbaserad praktik inom skola och socialtjänst är nu i full gång. Bara runt begreppen “evidens”, “kunskap” och “vetenskaplig grund” finns det mycket att reflektera över, sedan ska de också omsättas i praktik så att det kommer alla medborgare till gagn. Tillsammans med Nacka och Järfälla kommun bedrivs interaktiv forskning för att utforska hur […]

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter att, tillsammans med andra (t.ex. flera utvecklingsenheter i Sveriges landsting), kunskapsutveckla om hur man stödjer (jmf med att leda) utvecklingen i komplexa system och organisationer. Vilka är framgångsfaktorerna, vilka kompetenser och arbetssätt krävs och hur formulerar man den typen av roll i systemet? Hör av dig till klara.palmberg.broryd@mementor.se om du vill veta mer […]

Läs hela inlägget »

Mementor drar under 2012 igång forskningsprojektet Att utveckla en kunskaps- och forskningsbaserad praktik – hur skapas förutsättningar för en evidensbaserad praktik?, tillsammans med bl a Linköpings universitet, Nacka kommun och Järfälla kommun. Inom många områden i samhället har efterfrågan på en utveckling av en evidensbaserad praktik ökat och man står inför utmaningen att ute i organisationer […]

Läs hela inlägget »

Läs artikeln här: palmberg-chokladklumpar-och-fagelflockar

Läs hela inlägget »

Artikeln “Exploring process management: are there any widespread models and definitions?” i The TQM Journal (Vol. 21 No. 2, 2009) har blivit utsedd till Highly Commended Award Winner med motiveringen: “it was one of the most impressive pieces of work the team has seen throughout 2009.” Läs mer: Awards for Excellence. Läs delar av innehållet i mer populärvetenskapligt format […]

Läs hela inlägget »

I senaste numret av Kvalitetsmagasinet (nr6) har Klara och Rickard Garvare skrivit om processer, processledning och hur man kan få matrisorganisationen att fungera. Läs bl.a. om Klaras råd för att lyckas med processledning. Läs artikeln här: Stuprör, hängrännor eller fritt flöde

Läs hela inlägget »

Klaras artikel om komplexa adaptiva system som metaforer för ledning av organisationer med  Nacka kommuns skolsystem som case har precis blivit publicerad i tidskriften The Learning Organization. Läs artikeln här: Complex adaptive systems as metaphors for organizational management. Läs hela avhandlingen här: Beyond Process Management.

Läs hela inlägget »

Det är en föreläsning om hur vi kan hantera den ökade röran i våra organisationer där vi allt oftare har både avdelningar, processer, projekt, samarbetspartners och service centers för att leverera våra produkter och tjänster. Ett sätt är att försöka reducera komplexiteten, men allt oftare är den vägen inte möjlig. De senaste veckorna har bl.a. […]

Läs hela inlägget »

Fredag 21 augusti försvarade Klara Palmberg sin doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.  Läs avhandlingen här: Beyond Process Management. Klara kommer att fortsätta med forskningsarbetet som gästlektor i Kvalitetsteknik vid Linköpings universitet på deltid. Hon kommer tillsammans med Mattias Elg, inom ramen för projektet Bridging the Gaps, forska om Performance Measurement – hur man mäter och använder […]

Läs hela inlägget »

I slutet av maj blev Klara Palmberg klar med sin avhandling “Beyond Process Management – Exploring Organizational Applications and Complex Adaptive Systems”. Syftet med avhandlingen är att bidra till utvecklingen av förståelse och metaforer för ledning och styrning av de former för organisering som utvecklas som ett svar på förändringar vad gäller bl.a. ökade krav […]

Läs hela inlägget »

Nästa »