Arkiv för kategori 'Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser'

Mementor har under februari-mars genomfört ett uppdrag för Socialförvaltningen i Solna stad med fokus på den enhet som har socialtjänst för ungdomar som sitt ansvar. Enheten arbetar både med myndighetsuppgifter och med att koordinera insatser av olika slag för de ungdomar som finns inom Socialförvaltningens ansvar. Syftet med uppdraget var att identifiera olika utvecklingsbehov, arbetsformer […]

Läs hela inlägget »

Den 22 februari 2016 höll Margareta i en workshop på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon berättade om sin egen kunskapsresa och om sitt arbete och sina erfarenheter av ledarskap och utveckling i hälso- och sjukvården. Margareta ställde sig tidigt frågan om vem det är som egentligen bestämmer i hälso- och sjukvården. Och under de […]

Läs hela inlägget »

Hur bygger man starka och framgångsrika stödstrukturer på alla nivåer i landet för att stötta satsningar som Bättre Liv för de mest sjuka äldre? Mementor har haft nöjet att på SKLs uppdrag leda Nodernas Summercamp i ett sommarfagert Nacka Strand 24 – 25 juni 2013. Noderna, de tre utvecklingsenheterna Memeologen,  Qulturum och Utvecklingscentrum i Skåne, […]

Läs hela inlägget »

Mementor fortsätter att stödja utvecklingen i den nationella satsningen på de mest sjuka äldre – både på nationell nivå där Margareta kommer att åka runt som en handelsresande på de regionala mötesplatserna under hösten, och på lokal nivå i ett antal län, bl.a. Stockholm, Jönköping och Skåne.

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter att, tillsammans med andra (t.ex. flera utvecklingsenheter i Sveriges landsting), kunskapsutveckla om hur man stödjer (jmf med att leda) utvecklingen i komplexa system och organisationer. Vilka är framgångsfaktorerna, vilka kompetenser och arbetssätt krävs och hur formulerar man den typen av roll i systemet? Hör av dig till klara.palmberg.broryd@mementor.se om du vill veta mer […]

Läs hela inlägget »

Nacka kommuns utbildningsnämnd fortsätter med sina ambitioner att alla skolor och förskolor som är aktiva i Nacka ska utvecklas på en vetenskaplig grund. För att påskynda detta arbete har Mementor fått uppdraget att leda en seminarieserie för skolledare under vårterminen 2012. Syftet är att: Skapa en arena för samtal om vad en skola på vetenskaplig grund […]

Läs hela inlägget »

Som vi tidigare berättat så har Klara samordnat och projektlett samarbetet mellan  Atlas Copco, Atrium Ljungberg och Nacka kommun med att genomföra både publika besök och besök för skolelever i Atlas Copcos gruva i Sickla. Skolbesöken är nu i full gång och i veckan kunde man läsa om dem här: Elever gick under jorden

Läs hela inlägget »

Som en del i genombrottsarbetet i Järfälla kommun har teamen fått själva skatta sina resultat efter respektive lärande seminarium (LS 1-5) enligt den internationella skalan: 0.5   Intention att delta 1.0   Team formerat 1.5   Planering har påbörjats 2.0   Aktiviteter pågår, men inga förändringar 2.5   Förändringar testas, men inga förbättringar uppmätta 3.0 […]

Läs hela inlägget »

Vi arbetar med Socialtjänsten i bl.a. Järfälla och Nacka kommun som båda arbetar aktivt med att bli socialtjänster i framkant. Frågan är bara vad det är? Under våren 2011 har vi gjort intervjuer med utvalda forskare inom socialtjänstområdet för att försöka fånga deras perspektiv på vad en socialtjänst i framkant är. Arbetet har utmynnat i […]

Läs hela inlägget »

I oktober samlade vi team från både första och andra vågens FoU-lab i Nacka kommuns skolor för en återträff. Under eftermiddagen fick vi  både ta del av vad teamens arbete i FOU-lab lett till hemma i praktiken och också mycket spännande diskussioner om forskningens roll i skolan och hur man ska åstadkomma en skola som […]

Läs hela inlägget »

Nästa »