Arkiv för kategori 'Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser'

Sollentuna kommun har en ambition att utveckla sitt arbete för att skapa ytterligare förutsättningar för människor att snabbt komma i egen försörjning när man befinner sig utanför arbetsmarknaden. Under hösten 2011 har Mementor  genomfört en nulägesanalys som har legat till grund till kommunens nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnds beslut om att arbeta vidare för att skapa […]

Läs hela inlägget »

Frågan om hur skolan bidrar till att alla barn får möjlighet att klara åtminstone grundskolan är en ”het fråga”. Många kommuner arbetar med att ”inkludera” alla barn och tänka igenom hur stödet kan bli bättre för dem som på olika sätt inte klarar detta helt utan svårigheter. Organisationen ifous (Innovation, forskning och utveckling i skolan, […]

Läs hela inlägget »

Samarbetsprojektet mellan Atlas Copco, Atrium Ljungberg och Nacka kommun som leds av Klara  har under våren gått in i ett praktiskt skede. Ett koncept för skolbesök för elever i årskurs 8 har tagits fram tillsammans med Vetenskapens Hus vid KTH och pilotbesök har genomförts med elever från skolor i Nacka. Under hösten kommer lanseringen för alla […]

Läs hela inlägget »

Arbetet med såväl FOU-lab våg 2 i Nacka kommun som Genombrott för en Evidensbaserad Praktik i Järfälla kommun har pågått under hela året. Syftet är att skapa arenor för att utveckla kompetensen att snabbare omvandla kunskap till praxis, för att öka måluppfyllelsen. Teamen ges möjligheter att träffa och samarbeta med intresserade personer från andra enheter, […]

Läs hela inlägget »

20 meter under Sickla Köpkvarter finns Stockholms enda gruva. Gruvan består av totalt tre kilometer gruvgångar och har använts av Atlas Copco sedan 1938 för att testköra och visa upp produkter. Mementor leder arbetet där Atlas Copco, tillsammans med Nacka kommun och Atrium Ljungberg undersöker möjligheterna att utöka verksamheten i gruvan, bl.a. för att främja […]

Läs hela inlägget »

Ett begrepp som nu spridit sig från hälso- och sjukvården till både skola och socialtjänst. Hur ändrar man på sin praktik, baserat på forskningsresultat,  så att resultaten blir ännu bättre? Dvs hur stänger man gapet mellan det vi vet och hur vi gör i det dagliga arbetet? Mementor har förmånen att få hålla i lärande nätverk där […]

Läs hela inlägget »

Sedan i höstas har lärare från förskola till vuxenutbildning, både från kommunal och fristående verksamhet i Nacka kommun, arbetat i fyra grupper: Passion för matematik!, Maximal utveckling för alla, Språkutveckling och Karriärutveckling för alla. Deltagarna har gjort ett fantastiskt arbete och åstadkommit många goda resultat genom att använda nya arbetssätt. Upplägget har baserats på Genombrottssmetodik. På […]

Läs hela inlägget »

Under hösten 2009 genomförde Margareta och Klara en nulägesanalys om hur samverkan mellan byggherrar/exploatörer och  stadsbyggnadsorganisationen i Nacka kommun fungerade och kunde förbättras. Analysen har lett vidare till en utvecklingsprocess under våren 2010. Syftet är  att genom ökad insikt och ett gemensamt lärande förbättra både effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen samt samspelet med såväl politik som byggherrar och […]

Läs hela inlägget »

På senaste lärande seminiariet inom Forskning- och utvecklingslabben i Nacka kommun var Anna Pensjö och Sofia Ljungström från Individ och familjeomsorgen i Järfälla kommun där och berättade om sitt framgångsrika arbete med Genombrott. Inom Mottagningsenheten i Järfälla kortade man bl.a. väntetiderna radikalt genom att testa sig fram till ett nytt sätt att boka tider. Anna […]

Läs hela inlägget »

Vi har förmånen att driva FoU-lab med personal från Nackas skolor, både kommunala och fristående, och är både imponerade och stolta över den kreativitet och drivkraft för förbättring som finns i teamen. Deltagare från olika skolor och stadier (från förskola till vuxenutbildning) arbetar i blandade team inom de fyra områdena: Tidig språkutveckling, Passion för matematik, Maximal […]

Läs hela inlägget »

« Föregående - Nästa »