Arkiv för kategori 'Aktuellt'

Att navigera i komplexitet, och att driva utveckling i komplexa system, känns ofta som att ha landat i en helt ny värld utan tillgång till en karta. I augusti 2021 släpps boken som Klara skrivit som kan hjälpa dig att navigera i det komplexa. Boken riktar sig till dig som i ditt yrkesliv behöver förstå […]

Läs hela inlägget »

Nu vill Mementor vara med och ta nya kliv för att underlätta för vårdens professionella att få användning för all paketerad kunskap, och för att Sverige ska närma sig Vision e-hälsa 2025! ”Det ska vara lätt att få del av den information som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna och bästa möjliga kunskap eller evidens […]

Läs hela inlägget »

Numera har vi vår bas både i Saltsjöbaden och Härjedalen. Är du intresserad, läs mer under rubrikerna ovan.  

Läs hela inlägget »

Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat en video där Klara Palmberg Broryd berättar, med utgångspunkt från det arbete vi tillsammans utvecklat inom Mementor, om vad som är viktigt att tänka på när du vill påverka miljöer och sammanhang som kännetecknas av stor komplexitet. Alla organisationer som kännetecknas av starka professioner är komplexa. Komplexa system kan inte […]

Läs hela inlägget »

När vi tänker i kategorier och lyssnar på dem som är djupt kunniga inom olika sakområden är det svårt att se vad som kan vara gemensamt mellan olika branscher och områden. Mementor har under 10 års tid arbetat med uppdrag i så skilda verksamheter som hälso- och sjukvård, kärnkraftsindustri, socialtjänst och stadsbyggnad. Uppdragen har i […]

Läs hela inlägget »

Vilken dag, full vinter i Stockholm i början av november med minst 3 dm nysnö och ett valresultat i USA som även det visar på hur oförutsägbar verkligheten är. Om vi flyttar oss från vädret och politiken till ett annat komplext område som kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, så är det uppenbart att […]

Läs hela inlägget »

Den värld vi lever i är mer sammankopplad och ömsesidigt beroende än någonsin. Information, varor, tjänster och idéer rör sig snabbt på en globalt plan. Utmaningarna för nationer och organisationer att hantera denna öppenhet och dynamik har aldrig varit större. Det är lockande att försöka hitta enkla ”förklaringar” och enkla ”lösningar” för att hantera komplexa […]

Läs hela inlägget »

Mementor har under februari-mars genomfört ett uppdrag för Socialförvaltningen i Solna stad med fokus på den enhet som har socialtjänst för ungdomar som sitt ansvar. Enheten arbetar både med myndighetsuppgifter och med att koordinera insatser av olika slag för de ungdomar som finns inom Socialförvaltningens ansvar. Syftet med uppdraget var att identifiera olika utvecklingsbehov, arbetsformer […]

Läs hela inlägget »

Den 22 februari 2016 höll Margareta i en workshop på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon berättade om sin egen kunskapsresa och om sitt arbete och sina erfarenheter av ledarskap och utveckling i hälso- och sjukvården. Margareta ställde sig tidigt frågan om vem det är som egentligen bestämmer i hälso- och sjukvården. Och under de […]

Läs hela inlägget »

Ett nytt år har börjat. Nya tag och kanske också nya tankar. Vi har ägnat tiden under helgerna åt att vara ute på skidor, nästan varje dag. Vi har också läst en hel del om hur det som vi äter också påverkar våra kroppar. Och då både i form av ”livsmedel” och i form av […]

Läs hela inlägget »

Nästa »