Arkiv för kategori 'Ledar- och utvecklingsstöd'

Den 22 februari 2016 höll Margareta i en workshop på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon berättade om sin egen kunskapsresa och om sitt arbete och sina erfarenheter av ledarskap och utveckling i hälso- och sjukvården. Margareta ställde sig tidigt frågan om vem det är som egentligen bestämmer i hälso- och sjukvården. Och under de […]

Läs hela inlägget »

Hur bygger man starka och framgångsrika stödstrukturer på alla nivåer i landet för att stötta satsningar som Bättre Liv för de mest sjuka äldre? Mementor har haft nöjet att på SKLs uppdrag leda Nodernas Summercamp i ett sommarfagert Nacka Strand 24 – 25 juni 2013. Noderna, de tre utvecklingsenheterna Memeologen,  Qulturum och Utvecklingscentrum i Skåne, […]

Läs hela inlägget »

Mementor fortsätter att stödja utvecklingen i den nationella satsningen på de mest sjuka äldre – både på nationell nivå där Margareta kommer att åka runt som en handelsresande på de regionala mötesplatserna under hösten, och på lokal nivå i ett antal län, bl.a. Stockholm, Jönköping och Skåne.

Läs hela inlägget »

Som vi tidigare berättat så har Klara samordnat och projektlett samarbetet mellan  Atlas Copco, Atrium Ljungberg och Nacka kommun med att genomföra både publika besök och besök för skolelever i Atlas Copcos gruva i Sickla. Skolbesöken är nu i full gång och i veckan kunde man läsa om dem här: Elever gick under jorden

Läs hela inlägget »

Mementor har fått uppdraget att stötta en process i Jönköpings län för att utveckla ett ledningssystem i samverkan som ger bättre och säkrare stöd för de målgrupper som behöver detta, i första hand är det multisjuka äldre som utgör kundgruppen. Nulägesanalysen är gjord och under 2012 kommer arbetet att intensifieras för att skapa synliga resultat.

Läs hela inlägget »

Vi arbetar med Socialtjänsten i bl.a. Järfälla och Nacka kommun som båda arbetar aktivt med att bli socialtjänster i framkant. Frågan är bara vad det är? Under våren 2011 har vi gjort intervjuer med utvalda forskare inom socialtjänstområdet för att försöka fånga deras perspektiv på vad en socialtjänst i framkant är. Arbetet har utmynnat i […]

Läs hela inlägget »

Mementor har sedan flera år tillbaka haft förmånen att stödja utvecklingen av stadsbyggnadsprocessen i Nacka kommun, från en ganska dyster nulägesanalys hösten 2009, en stor utvecklingsprocess tillsammans med ca 90 medarbetare våren 2010 och sedan dess kontinuerligt stöd (man kan också säga att vi varit en nagel i ögat) till ledningen. I augusti i år […]

Läs hela inlägget »

Sedan 2009 har Mementor haft uppdraget att stödja Agria Djurförsäkring i sitt fortsatta  kvalitets- och processarbete. Agria är den enda organisationen som mottagit Utmärkelsen Svensk Kvalitet två gånger (1999 och 2003). Sedan dess har mycket hunnit hända, bl.a. omorganisationer och ny ledning. Utmaningen har varit att hitta former för att driva kvalitets- och processarbete med en betydligt mindre utvecklingsorganisation. Ett […]

Läs hela inlägget »