Arkiv för kategori 'Hur'

Den värld vi lever i är mer sammankopplad och ömsesidigt beroende än någonsin. Information, varor, tjänster och idéer rör sig snabbt på en globalt plan. Utmaningarna för nationer och organisationer att hantera denna öppenhet och dynamik har aldrig varit större. Det är lockande att försöka hitta enkla ”förklaringar” och enkla ”lösningar” för att hantera komplexa […]

Läs hela inlägget »

Mementor har under februari-mars genomfört ett uppdrag för Socialförvaltningen i Solna stad med fokus på den enhet som har socialtjänst för ungdomar som sitt ansvar. Enheten arbetar både med myndighetsuppgifter och med att koordinera insatser av olika slag för de ungdomar som finns inom Socialförvaltningens ansvar. Syftet med uppdraget var att identifiera olika utvecklingsbehov, arbetsformer […]

Läs hela inlägget »

Den 22 februari 2016 höll Margareta i en workshop på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon berättade om sin egen kunskapsresa och om sitt arbete och sina erfarenheter av ledarskap och utveckling i hälso- och sjukvården. Margareta ställde sig tidigt frågan om vem det är som egentligen bestämmer i hälso- och sjukvården. Och under de […]

Läs hela inlägget »

Hur bygger man starka och framgångsrika stödstrukturer på alla nivåer i landet för att stötta satsningar som Bättre Liv för de mest sjuka äldre? Mementor har haft nöjet att på SKLs uppdrag leda Nodernas Summercamp i ett sommarfagert Nacka Strand 24 – 25 juni 2013. Noderna, de tre utvecklingsenheterna Memeologen,  Qulturum och Utvecklingscentrum i Skåne, […]

Läs hela inlägget »

Mementor fortsätter att stödja utvecklingen i den nationella satsningen på de mest sjuka äldre – både på nationell nivå där Margareta kommer att åka runt som en handelsresande på de regionala mötesplatserna under hösten, och på lokal nivå i ett antal län, bl.a. Stockholm, Jönköping och Skåne.

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter att, tillsammans med andra (t.ex. flera utvecklingsenheter i Sveriges landsting), kunskapsutveckla om hur man stödjer (jmf med att leda) utvecklingen i komplexa system och organisationer. Vilka är framgångsfaktorerna, vilka kompetenser och arbetssätt krävs och hur formulerar man den typen av roll i systemet? Hör av dig till klara.palmberg.broryd@mementor.se om du vill veta mer […]

Läs hela inlägget »

Under hösten har Mementor fått förtroendet att bidra till utvecklingen av ett antal viktiga framtidsfrågor, bl.a. framtidens gymnasieskola, i ett flertal kommuner. I Stockholms regionen har det fria valet för eleverna som ger en hög rörlighet, i kombination med minskande årskullar satt gymnasieskolan högt på agendan, på köpet får man diskussionen om framtidens pedagogik. Mementors […]

Läs hela inlägget »

Nacka kommuns utbildningsnämnd fortsätter med sina ambitioner att alla skolor och förskolor som är aktiva i Nacka ska utvecklas på en vetenskaplig grund. För att påskynda detta arbete har Mementor fått uppdraget att leda en seminarieserie för skolledare under vårterminen 2012. Syftet är att: Skapa en arena för samtal om vad en skola på vetenskaplig grund […]

Läs hela inlägget »

Som vi tidigare berättat så har Klara samordnat och projektlett samarbetet mellan  Atlas Copco, Atrium Ljungberg och Nacka kommun med att genomföra både publika besök och besök för skolelever i Atlas Copcos gruva i Sickla. Skolbesöken är nu i full gång och i veckan kunde man läsa om dem här: Elever gick under jorden

Läs hela inlägget »

Mementor har fått uppdraget att stötta en process i Jönköpings län för att utveckla ett ledningssystem i samverkan som ger bättre och säkrare stöd för de målgrupper som behöver detta, i första hand är det multisjuka äldre som utgör kundgruppen. Nulägesanalysen är gjord och under 2012 kommer arbetet att intensifieras för att skapa synliga resultat.

Läs hela inlägget »

Nästa »