Arkiv för kategori 'Hur'

Under senare delen av hösten har Mementor haft uppdraget att stödja Fastighetskontoret i Nacka kommun i en utvecklingsprocess som både innehållit en nulägesanalys baserad på intervjuer med bl a politiker samt tre stora arbetsmöten med både inspiration och transpiration. Resultatet har här innan jul blivit en handlingsplan för att skapa “En hållbar fastighetsprocess i framkant” […]

Läs hela inlägget »

Som en del i genombrottsarbetet i Järfälla kommun har teamen fått själva skatta sina resultat efter respektive lärande seminarium (LS 1-5) enligt den internationella skalan: 0.5   Intention att delta 1.0   Team formerat 1.5   Planering har påbörjats 2.0   Aktiviteter pågår, men inga förändringar 2.5   Förändringar testas, men inga förbättringar uppmätta 3.0 […]

Läs hela inlägget »

I nya skollagen finns kraven på “en skola på vetenskaplig grund” mycket tydligt uttryckt. Det är en het fråga där många har åsikter, se exempelvis Kroksmark: “Lärarforskning – vetenskap eller humbug” och Törestad: “Skolforskning är inte riktig forskning”, men där det inte finns så många svar om hur man faktiskt kan gå till väga. I […]

Läs hela inlägget »

Vi arbetar med Socialtjänsten i bl.a. Järfälla och Nacka kommun som båda arbetar aktivt med att bli socialtjänster i framkant. Frågan är bara vad det är? Under våren 2011 har vi gjort intervjuer med utvalda forskare inom socialtjänstområdet för att försöka fånga deras perspektiv på vad en socialtjänst i framkant är. Arbetet har utmynnat i […]

Läs hela inlägget »

Inkluderingsfrågan är fortsatt aktuell i många kommuner. Under hösten 2011 har Mementor genomfört en utvärdering av Täby kommuns särskilda undervisningsgrupper. Det är alltid intressant att få djupdyka i en verksamhet för att hitta styrkor och förbättringsmöjligheter och vi hoppas att vår utvärdering kan vara en språngbräda för prioriteringar för arbetet framöver i Täby för att […]

Läs hela inlägget »

I oktober samlade vi team från både första och andra vågens FoU-lab i Nacka kommuns skolor för en återträff. Under eftermiddagen fick vi  både ta del av vad teamens arbete i FOU-lab lett till hemma i praktiken och också mycket spännande diskussioner om forskningens roll i skolan och hur man ska åstadkomma en skola som […]

Läs hela inlägget »

Sollentuna kommun har en ambition att utveckla sitt arbete för att skapa ytterligare förutsättningar för människor att snabbt komma i egen försörjning när man befinner sig utanför arbetsmarknaden. Under hösten 2011 har Mementor  genomfört en nulägesanalys som har legat till grund till kommunens nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnds beslut om att arbeta vidare för att skapa […]

Läs hela inlägget »

Den 6-7 september anordnade SKL Arbetsgivarforum i Uppsala på temat “Utmanad och taggad till tusen”. Klara Palmberg Broryd från Mementor var där tillsammans med Lean Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun och pratade om “Hur organiserar vi oss för framtiden?” Metaforen för hur vi ser på våra organisationer är fortfarande den hierarkiska strukturen. Men hur leder […]

Läs hela inlägget »

Mementor har sedan flera år tillbaka haft förmånen att stödja utvecklingen av stadsbyggnadsprocessen i Nacka kommun, från en ganska dyster nulägesanalys hösten 2009, en stor utvecklingsprocess tillsammans med ca 90 medarbetare våren 2010 och sedan dess kontinuerligt stöd (man kan också säga att vi varit en nagel i ögat) till ledningen. I augusti i år […]

Läs hela inlägget »

Frågan om hur skolan bidrar till att alla barn får möjlighet att klara åtminstone grundskolan är en ”het fråga”. Många kommuner arbetar med att ”inkludera” alla barn och tänka igenom hur stödet kan bli bättre för dem som på olika sätt inte klarar detta helt utan svårigheter. Organisationen ifous (Innovation, forskning och utveckling i skolan, […]

Läs hela inlägget »

« Föregående - Nästa »