Arkiv för kategori 'Nulägesbeskrivningar och förankringsprocesser'

Under hösten har Mementor fått förtroendet att bidra till utvecklingen av ett antal viktiga framtidsfrågor, bl.a. framtidens gymnasieskola, i ett flertal kommuner. I Stockholms regionen har det fria valet för eleverna som ger en hög rörlighet, i kombination med minskande årskullar satt gymnasieskolan högt på agendan, på köpet får man diskussionen om framtidens pedagogik. Mementors […]

Läs hela inlägget »

Mementor har fått uppdraget att stötta en process i Jönköpings län för att utveckla ett ledningssystem i samverkan som ger bättre och säkrare stöd för de målgrupper som behöver detta, i första hand är det multisjuka äldre som utgör kundgruppen. Nulägesanalysen är gjord och under 2012 kommer arbetet att intensifieras för att skapa synliga resultat.

Läs hela inlägget »

Under senare delen av hösten har Mementor haft uppdraget att stödja Fastighetskontoret i Nacka kommun i en utvecklingsprocess som både innehållit en nulägesanalys baserad på intervjuer med bl a politiker samt tre stora arbetsmöten med både inspiration och transpiration. Resultatet har här innan jul blivit en handlingsplan för att skapa “En hållbar fastighetsprocess i framkant” […]

Läs hela inlägget »

I nya skollagen finns kraven på “en skola på vetenskaplig grund” mycket tydligt uttryckt. Det är en het fråga där många har åsikter, se exempelvis Kroksmark: “Lärarforskning – vetenskap eller humbug” och Törestad: “Skolforskning är inte riktig forskning”, men där det inte finns så många svar om hur man faktiskt kan gå till väga. I […]

Läs hela inlägget »

Inkluderingsfrågan är fortsatt aktuell i många kommuner. Under hösten 2011 har Mementor genomfört en utvärdering av Täby kommuns särskilda undervisningsgrupper. Det är alltid intressant att få djupdyka i en verksamhet för att hitta styrkor och förbättringsmöjligheter och vi hoppas att vår utvärdering kan vara en språngbräda för prioriteringar för arbetet framöver i Täby för att […]

Läs hela inlägget »

KKV i Stockholm har sina lokaler i Sickla i Nacka och står inför stora utmaningar när huset ska renoveras och verksamheten utvecklas. Mementor har fått möjligheten att arbeta med konstnärskollektivet under tre workshops på Vår Gård  våren 2011. Syftet har varit att underlätta för KKV att själva formulera sin vision för KKV 2030 som underlag […]

Läs hela inlägget »

Mementor har sedan 2007 haft förmånen att arbeta med det bolag som ansvarar för utbildning och simulatorträning på alla kärnkraftverk i Sverige – KSU (Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB). Just nu gör vi en nulägesanalys av deras huvudprocess i relation till en ny organisation. Analysen baseras på intervjuer med medarbetare och chefer så under hösten har […]

Läs hela inlägget »

Nacka kommun tog 2007 initiativet till ett arbete med syfte att utveckla arbetssätt som leder till att fler människor kan komma i egen försörjning. Mementor har under hösten 2010 utvärderat hur arbetet fungerar i den nya arbetsmodellen i Nacka kommun, för att skapa ett underlag för kommunens nästa steg. Läs mer om: ArbetslinjeN.

Läs hela inlägget »

Lärarbehörighet och dimensionering av utbildning för lärare är hela frågor i dagens skolvärld, Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tagit initiativ till en förstudie, som Mementor genomför, för att utröna hur Stockholmsregionens kommuner, gemensamt, ska kunna bygga en kunskap om såväl nuläge som önskat läge, för att bli en ännu bättre samarbetspartner till universitet och högskolor. […]

Läs hela inlägget »

Hösten 2009 gjorde Mementor en nulägesanalys som ledde till en arbetsprocess med bred involvering av alla medarbetare i Stadsbyggnads-processen i Nacka kommun. Arbetsprocessen har drivit genom fyra workshops där fokus har varit att identifiera och skapa gemensamma bilder av både nuläge, önskat läge och vägen dit. Arbetet har fortsatt med stor intensitet under hösten 2010. Mementor har […]

Läs hela inlägget »

Nästa »