Arkiv för kategori 'Transformationer och förändringsprocesser'

Den värld vi lever i är mer sammankopplad och ömsesidigt beroende än någonsin. Information, varor, tjänster och idéer rör sig snabbt på en globalt plan. Utmaningarna för nationer och organisationer att hantera denna öppenhet och dynamik har aldrig varit större. Det är lockande att försöka hitta enkla ”förklaringar” och enkla ”lösningar” för att hantera komplexa […]

Läs hela inlägget »

Under hösten har Mementor fått förtroendet att bidra till utvecklingen av ett antal viktiga framtidsfrågor, bl.a. framtidens gymnasieskola, i ett flertal kommuner. I Stockholms regionen har det fria valet för eleverna som ger en hög rörlighet, i kombination med minskande årskullar satt gymnasieskolan högt på agendan, på köpet får man diskussionen om framtidens pedagogik. Mementors […]

Läs hela inlägget »

Under senare delen av hösten har Mementor haft uppdraget att stödja Fastighetskontoret i Nacka kommun i en utvecklingsprocess som både innehållit en nulägesanalys baserad på intervjuer med bl a politiker samt tre stora arbetsmöten med både inspiration och transpiration. Resultatet har här innan jul blivit en handlingsplan för att skapa “En hållbar fastighetsprocess i framkant” […]

Läs hela inlägget »

KKV i Stockholm har sina lokaler i Sickla i Nacka och står inför stora utmaningar när huset ska renoveras och verksamheten utvecklas. Mementor har fått möjligheten att arbeta med konstnärskollektivet under tre workshops på Vår Gård  våren 2011. Syftet har varit att underlätta för KKV att själva formulera sin vision för KKV 2030 som underlag […]

Läs hela inlägget »

Hösten 2009 gjorde Mementor en nulägesanalys som ledde till en arbetsprocess med bred involvering av alla medarbetare i Stadsbyggnads-processen i Nacka kommun. Arbetsprocessen har drivit genom fyra workshops där fokus har varit att identifiera och skapa gemensamma bilder av både nuläge, önskat läge och vägen dit. Arbetet har fortsatt med stor intensitet under hösten 2010. Mementor har […]

Läs hela inlägget »

Under hösten 2009 genomförde Margareta och Klara en nulägesanalys om hur samverkan mellan byggherrar/exploatörer och  stadsbyggnadsorganisationen i Nacka kommun fungerade och kunde förbättras. Analysen har lett vidare till en utvecklingsprocess under våren 2010. Syftet är  att genom ökad insikt och ett gemensamt lärande förbättra både effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen samt samspelet med såväl politik som byggherrar och […]

Läs hela inlägget »

Idag, 5 mars, var det öppet hus på ArbetslinjeN i Fisksätra i Nacka kommun. Detta är första steget i att förverkliga modellen (tidigare FFFN) som Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Försäkringskassan utvecklat med stöd av Mementor. Syftet är att bättre stötta människor i utanförskap till egen försörjning genom ett gemensamt arbetssätt. Utvecklingsarbetet har […]

Läs hela inlägget »

Utvecklingsarbetet fortsätter i Nacka kommun på temat Fler Friska Företagssamma Nackabor (FFFN). Mementor har drivit utvecklingsarbetet i Nacka mellan kommunen (Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget sedan början av 2007. Under hösten 2007 ledde vi ett ideliserat design-arbete för att utveckla en ny arbetsmodell, läs i slutrapporten. Under 2008 har ett pilotprojekt drivits i Fisksätra där […]

Läs hela inlägget »

Kommunfullmäktige i Nacka kommun har beslutat att man vill ingå ett samordningsförbund med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholm läns landsting för att kunna förverkliga det nya arbetssättet i Fler Friska Företagssamma Nackabor (läs mer om modellen i Slutrapport FFFN). Modellen togs fram under hösten 2007 i ett arbete utifrån idealiserad design, i en arbetsgrupp med deltagare […]

Läs hela inlägget »

Vägledning handlar traditionellt om hjälp till beslutsfattande vid direkt förestående val av utbildning/yrke. Det pågår dock en utveckling, både internationellt och i Sverige, mot att vägledning handlar mer om att utveckla egen kompetens och ansvar för den egna karriärutvecklingen i ett längre perspektiv. Inom ramen för detta, arbetar vi på Mementor med ett antal olika uppdrag. Under […]

Läs hela inlägget »

Nästa »