Arkiv för kategori 'Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser'

I förra veckan drog Margareta och Klara igång ett genombrottsprojekt inom KSU (Kärnkraftssäkerhet och Utbildning), ett samägt utbildningsföretag med medarbetare på alla de svenska kärnkraftsverken. Projektet syftar till att öka organisationens och medarbetarnas förmåga att arbeta med utveckling och förnyelse och bygger på principen att “agera sig in i ett nytt beteende” istället för att att […]

Läs hela inlägget »

Vid konferensen “Öppen Socialtjänst” redovisade Genombrottsteamen från Individ och familjeomsorgen (IFO) i Järfälla kommun sitt arbete för alla medarbetare. Under de fyra månader som arbetet pågått har teamen åstadkommit genombrott inom ett stort antal områden: kortat väntetider och handläggningstider, mött kundbehov på nya sätt och arbetet med att hitta bättre balans i sitt arbete. Vi […]

Läs hela inlägget »

Under januari kör Mementor igång ett Genombrottsprojekt tillsammans med Socialtjänsten i Järfälla kommun. Det är Individ- och familjeomsorgen som med team från varje enhet ska arbeta med Genombrottsmetodik för att söka nya vägar för att snabbare och mer effektivt bli ännu mer öppen och tillgänglig. Syftet med projektet är att utveckla en gemensam metod och […]

Läs hela inlägget »

Idag var Klara på det avslutande lärandeseminariet för Pinocchio I, ett Genombrottsprojekt i SKL och Socialstyrelsens regi kring normbrytande beteende hos barn. Pinocchio projektet består av tvärsektoriella team från förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. På seminariet hölls bl.a. en väldigt engarerade föreläsningtalade av Dr Riyadh Al-Baldawi från Orienthälsan om Normbrytande beteende i en kontext av skuld- […]

Läs hela inlägget »

« Föregående