Arkiv för kategori 'Aktuellt'

Förra veckan avslutades med att Margareta och Klara föreläste om att leda och driva utveckling i komplexitet för ledare inom den nationella satsningen Ledningskraft för de mest sjuka äldre. Det blev ett populärt seminarium där fler stolar fick bäras in, nyfikna samtal fördes och glada kommentarer följde. Flera beskrev det lite som en lättnad att […]

Läs hela inlägget »

Margareta har deltagit i årets internationella Forum i London där hon träffat alla vänner och kollegor från olika i världen, och uppdatera sig på vad som händer. Några reflektioner och spaningar: Patientens / kundens roll och inflytande över sin vård och omsorg håller starkt på att förändras! Maureen Bisognano, VD  på Institute for Health Care Improvement  […]

Läs hela inlägget »

Mementor har fått uppdraget att stödja såväl IFO-organisationen som hela Socialtjänstens chefs- och ledningsgäng i deras arbete med att anpassa Socialtjänstens organisation till dagens krav. Vi har hållit i ett antal workshops då medarbetare och chefer arbetat med hur omvärlden ser ut, vad det betyder för deras organisation och hur man i Tyresö kan skapa […]

Läs hela inlägget »

Rivstart 2013!

Mementors år har startat med ett antal spännande uppdrag som stöd i utveckling av lednings- och styrmodeller för komplexa system i välfärdssektorn. Vi upplever att det sker ett skifte i hur frågorna kring ledning och styrning formuleras, där den kompetens vi utvecklat i såväl teori som praktik får stor efterfrågan. Spännande och utmanande!

Läs hela inlägget »

Nacka ska bygga stad!

Klara har fått ett 2-årigt uppdrag som stadsutvecklingsstrateg  i Nacka kommun. Hon ska hålla i trådarna så att nätverk byggs mellan aktörer på ett sätt som gynnar den önskade framtida dynamiska utvecklingen av Nacka som stad i samspel med Stockholm och regionen.

Läs hela inlägget »

Om att tänka i system – se filmen!

Under hösten har Margareta rest runt på de regionala konferenserna inom satsningen för de mest sjuka äldre och föreläst om att leda i komplexa system. I samband med detta har vi återigen tagit fram en film som gjordes under slutet av nittiotalet tillsammans med Paul Batalden, Don Berwick och Maureen Bisognano från IHI i Boston […]

Läs hela inlägget »

I vår ambition att fortsätta att skapa samhällsnytta och tillväxt genom att stötta utvecklingsförmågan i komplexa organisationer har vi rivstartat hösten med ett antal projekt. Klara är tillbaka från mammaledighet vilket helt enkelt fördubblat vår kapacitet mot i våras. Nedan kan ni läsa om ett antal av projekten som är i gång. Appropå utmaningar är […]

Läs hela inlägget »

Mementor fortsätter att stödja utvecklingen i den nationella satsningen på de mest sjuka äldre – både på nationell nivå där Margareta kommer att åka runt som en handelsresande på de regionala mötesplatserna under hösten, och på lokal nivå i ett antal län, bl.a. Stockholm, Jönköping och Skåne.

Läs hela inlägget »

Forskningsprojektet om en evidens-/kunskapsbaserad praktik inom skola och socialtjänst är nu i full gång. Bara runt begreppen “evidens”, “kunskap” och “vetenskaplig grund” finns det mycket att reflektera över, sedan ska de också omsättas i praktik så att det kommer alla medborgare till gagn. Tillsammans med Nacka och Järfälla kommun bedrivs interaktiv forskning för att utforska hur […]

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter att, tillsammans med andra (t.ex. flera utvecklingsenheter i Sveriges landsting), kunskapsutveckla om hur man stödjer (jmf med att leda) utvecklingen i komplexa system och organisationer. Vilka är framgångsfaktorerna, vilka kompetenser och arbetssätt krävs och hur formulerar man den typen av roll i systemet? Hör av dig till klara.palmberg.broryd@mementor.se om du vill veta mer […]

Läs hela inlägget »

« Föregående - Nästa »