IMG_8907Nu går 2015 mot sitt slut. Vi, Lars och Margareta, har haft ett gott år i Mementor. Under “Projekt” kan du läsa ett urval av vad vi sysslat med under året. Mycket har handlat om Innovationer och eHälsa men också om stöd till ledar- och verksamhetsutveckling. Vi har också, som du kan se nedan, varit i Sydafrika och följt upp och fått ta del av det underbara arbete som A Reaching Hand och Karin Hoole och hennes medarbetare stöjder och utvecklar där. Vi skickar inga andra julhälsningar än denna till våra samarbetspartners och kunder i Sverige, utan fortsätter vårt stöd till Sydafrika.  Snart är det dax för oss att dra till fjälls. Gondolen på Funäsdalsberget väntar. Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt 2016!

Nyligen kom vi hem från en 10-dagars resa till Kapstaden. Det är vårt fjärde besök i detta mångfacetterade land. Vi har fått flera nära kontakter där och Mementor har sedan första besöket hösten 2008 bidragit till ”A Reaching Hand”, en lokal NGO hjälp- och stödorganisation i Kapstaden. Läs mer på www.areachinghand.com

IMG_2152

Mementor har under företagets snart 10-åriga historia arbetat med uppdrag i komplexa miljöer. I sådana sammanhang är det sällan meningsfullt eller ens möjligt att styra verksamheten på enbart ett ”hierarkiskt” sätt. Istället krävs också ett systemiskt tänkande och ledarskap. Peter Senge har länge hävdat att ett sådant förhållningssätt behövs för att möta en komplex värld. I en artikel som publicerades för ett år sedan beskriver han detta ledarskap och lyfter fram Nelson Mandela som en förebild. http://ssir.org/articles/entry/the_dawn_of_system_leadership

Utmaningarna i Sydafrika är fortfarande mycket stora, men samtidigt kan vi se en påtaglig positiv anda i lokalsamhället. Det finns ett socialt entreprenörskap som vi under våra dagar i Kapstaden fick se flera exempel på. Dessa initiativ bygger på ett mångdimensionellt ledarskap där människor är viktiga och inte bara ”kuggar i ett maskineri”. Det känns som att det förhållningssätt vi mötte på många sätt är ett arv från Nelson Mandela, som nu lever vidare.

Det är också väldigt relevant att ha Senges tankemodeller om “System Leadership” i åtanke när vi träffar människor som engagerat arbetar för att bidra till utveckling av lokalsamhället i Kapstaden. Vi kan se att man också lyckas kombinera detta med ett affärsmässigt tänkande. Det ger förstås möjlighet till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Under våra dagar i Kapstaden besökte vi dessa verksamheter:

Daghem i kåkstaden Khayelitsha som med små medel driver en stor verksamhet, till glädje för många barn.  http://www.areachinghand.com/projects/a_reaching_hand_kindergarten_dagis

IMG_2896

 

 

 

Ledarskap på dagis

 

 

 

 

IMG_2894

 

 

 

 

 

 

Sheila’s restaurang i Langa, ett av de bostadsområden i Kapstaden som upprättades när apartheid infördes. Nu kan man se att vissa i Langa fått det bättre på senare år då en del hus renoverats. Men det finns också arbetslöshet och fattigdom kvar i Langa. Restaurangen erbjuder afrikansk buffé och live-marimba musik. http://www.lelapa.co.za

Art In the Forest – Vid en grusväg vid Constantia Nek där vi bodde finns en häpnadsväckande Bauhaus-byggnad från 1956. Den ligger inbäddad i skogen nedanför Taffelberget och har en fantastisk utsikt över Constantia och False Bay.  I byggnaden finns ArtIntheForest som är en ateljé med keramik i världsklass https://www.facebook.com/artintheforest/ Man har stort socialt engagemang och erbjuder barn från familjer med små resurser, men med intresse och talang för keramik, kurser efter skolan.

T-bag Company har utifrån en mycket enkel idé att återvinna begagnade te-påsar skapa fantastiska produkter som ger arbetstillfällen och yrkesstolthet: http://www.tbagdesigns.co.za

Khayelitsha Cookies driver ett bageri och erbjuder arbetstillfällen till många kvinnor enligt principen ”learn to earn”. Företaget har ägare som till 51% är svarta och anställda kan efter en tid erbjudas delägarskap i företaget. http://khayelitshacookies.co.za/k2/

Vi fick också tillfälle att en kväll delta i ett möte med Rotary i Constantia. Constantia är en ”förort” till Kapstaden med vingårdar och grönskande trädgårdar vid foten av Taffelberget. Våra reflektioner från Rotary-besöket är att man har ett stort engagemang för utmaningarna i det sydafrikanska samhället och en stark vilja till att stödja utveckling baserad på öppenhet och mångfald. Öppenhet och mångfald kännetecknade också de medlemmar i Rotary-klubben som vi träffade den kvällen.

Man kan reflektera över om det är så att småskaliga krafter kan ge större effekter i utvecklingsländer än vad t ex större biståndsorganisationer förmår. A Reaching Hand är ett exempel på en NGO som med minimal organisation ser till att de ekonomiska medlen snabbt kommer till nyttig användning. Åtminstone kan man anta att det är så när det gäller social och ekonomisk utveckling i komplexa miljöer. De boende i kåkstäderna runt Kapstaden har oftast tillgång till en infrastruktur. Det finns asfalterade vägar, el, vatten- och avlopp och någon sorts belysning under de mörka timmarna. Där har “samhället” en uppgift. Det är en bra början start, men för social och ekonomisk utveckling krävs andra drivkrafter och ett annat ledarskap.

De småskaliga affärsdrivande verksamheter vi mötte har ett starkt engagemang för lokalsamhället och ”investerar” med mycket begränsade resurser i individer som kan bidra till en hållbar lokal utveckling.

IMG_3067Man kan också konstatera att vi träffat flera starka kvinnor som utövar ledarskap, vare sig det är för att upprätthålla en familj som då inkluderar både egna och barn utan egna föräldrar, eller om det är för att driva ett företag. I de verksamheter som vi besökte var kvinnor ledare, och de uttryckte sig på ett systemiskt och inkluderande sätt.

 

image
Det har gått några veckor sedan vi var på Lofoten. Vi ledde en workshop i Mortsund med deltagare från olika organisationer inom vård och omsorg. Arrangör var “Forbedringsnettverket Lofoten” som möts ett par gånger per år.
Denna workshop hade temat Att leda och utveckla i komplexitet.
Vi fick starka intryck av Lofotens natur där hav och vilda fjäll möts och där olika ljusförhållanden skapar intensiva visuella upplevelser. Det var också spännande att möta de professionella från olika vård- och omsorgsorganisationer och lyssna på hur man försöker möta utmaningarna som finns på Lofoten. Sjukhuset på Lofoten ingår i Helseforetak Nordland och är en del av den stora statliga “sjukhuskoncern” som alla offentligt drivna sjukhus numera ingår i. Men de som är verksamma i Lofotens sjukhus är också en del av det “komplexa adaptiva system” för vård och omsorg som finns på Lofoten och där kommunerna ansvarar för primärvård och omsorg. Forbedringsnettverket är en intressant arena där människor från dessa organisationer möts för gemensamt lärande och gemensamt utvecklingsarbete. I nätverket finns också en person med som representerar invånare/patientperspektivet.
image
Vi fick möjlighet att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter kring ledningsarbete i komplexitet och patientinvolvering via Internet. Deltagarna i nätverket fick också tillfälle under workshopen att konkret arbeta med de utvecklings- och samarbetsprojekt som man bedriver inom ramen för nätverket. Det finns mycket att lära för andra som också arbetar i liknande komplexa adaptiva system, men kanske inte ens inser att det faktiskt förhåller sig så. Vi behöver begrepp för att förstå och kunna tala med varandra om det.  Mementor har en sådan teoretisk ram och vi kan bidra med den och våra praktiska erfarenheter.
Vi kommer att följa arbetet på Lofoten framöver och vi är övertygade att deras Forbedringsnettverk gör skillnad för invånarna.
image
På bilden ses de som är motorer i nätverket, Trude, Berit och Lars tillsammans med Lars från Mementor.

Våren har varit fylld av såväl spännande uppdrag som omställningar i vårt boende och vårt kontor. Vi har kunnat göra en del uppdrag tillsammans vilket har varit roligt och förhoppningsvis extra bra för våra kunder.

Margreta och Lars
Lars arbetar vidare med att stödja innovationsarbete inom vård och omsorg med sin kunskap och sina erfarenheter, framförallt inom eHälso-området.
Margareta har fokus på kunskapsbaserad praktik inom Socialtjänst samt ledar- och förbättringsarbete inom olika verksamheter.
Vi planerar bland annat för en spännande resa till Lofoten i september där Margareta är stöd till Lofotens forskarnätverk inom hälsa- och sjukvård. Ett nätverk som är knutet till Bodö Universitet.
Vi ser fram emot ett nytt arbetsår.

Anåfjället

Mementor startar en ny termin efter några fina veckor i Funäsdalens fjällmiljö. Bilden är tagen från Funäsdalens idrottsplats en vinterkväll vid nyårshelgen.

– Men vänta, det är ju inte helt mörkt, Anåfjällets karaktäristiska siluett syns tydligt i horisonten.

Att det var möjligt att ta en bild som denna berodde på att det fanns ljus från olika håll.

När det gäller Sveriges välfärdstjänster, särskilt de som kommuner och landsting ansvarar för, så finns ljuspunkter. Mycket positivt sker, men mörkret lurar i hörnen. Huvudmännens allt viktigare roll som ”systemhållare” behöver utvecklas. Hur leder och stödjer man de alltmer komplexa miljöer som svensk välfärd levereras i? Det kanske är en av de enskilt viktigaste förmågorna att utveckla, om Sverige ska fortsätta kunna tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet. Med vår åldrande befolkning får kommuner och landsting allt större utmaningar att kunna möta behov hos olika grupper. Det behövs nya sätt att styra och följa upp de tjänster som tillhandahålls, samt inte minst, stödja utförarna med en fungerande infrastruktur att arbeta i.

Mementor fortsätter att arbeta med uppdrag där syftet är att utveckla Sveriges välfärdstjänster och den infrastruktur som behövs för att möta framtiden. Vårt arbete berör ofta de skärningspunkter som uppstår då aktörer möts för samverkan i komplexa system.

Läs mer om Mementor och aktuella uppdrag och projekt på:

http://www.mementor.se/om_mementor/

http://www.mementor.se/projekt/

Efter att ha fått njuta av denna fantastiska sommar, är vi nu redo att ta oss an de uppdrag vi fått förtroendet att arbeta med under hösten 2014.

Mementor 149728

Margareta fortsätter att arbeta med uppdrag som innebär analyser och stöd till förbättringar och stöd till ledare i olika typer av organisationer. Hon håller också i ett antal workshops där olika aktörer behöver mötas för att hitta gemensamma vägar.

Lars startar sitt konsultarbete inom e-hälso-området. Det är mycket som pågår, både nationellt och regionalt.  Patienternas möjligheter att nå journalinformation direkt via Internet kommer att öka.  Flera sjukvårdshuvudmän har fattat beslut om att erbjuda sina invånare detta under det närmaste året, inom ramen för ”Mina vårdkontakter”. Lars kommer att arbeta med att koordinera verksamhetsfrågor vid införande av dessa tjänster hos sjukvårdshuvudmännen.

Ny fas i Mementor!

I samband med Vitalis konferensen i Göteborg i mitten av april 2014 var både Margareta och Lars Palmberg aktiva som föreläsare och deltagare. Därmed startade också den nya fasen för Mementor, då Lars kliver in som seniorkonsult med inriktning på strategier för e-hälsa och tjänsteutveckling inom välfärdssektorn. Läs mer om Lars på Om Mementor.

Vitalis 2014

Kunskapsstyrning 130517

Nu drar ner lite på vårt Mementor-arbete.

Klara har full fart på heltid med sitt uppdrag som stadsutvecklingsstrateg i Nacka kommun. Läs mer om hennes spännande jobb i juni-numret av Nackas Stadsbyggnadsnytt.

Margareta håller på med en uppstart av ett nytt entreprenörsföretag i hantverksbranchen. Följ henne på bloggen: www.stickspar.se . Hon arbetar förstås också vidare med klassiska Mementoruppdrag i nätverk med andra.

 

Hur bygger man starka och framgångsrika stödstrukturer på alla nivåer i landet för att stötta satsningar som Bättre Liv för de mest sjuka äldre?

Summercamp 2013

Mementor har haft nöjet att på SKLs uppdrag leda Nodernas Summercamp i ett sommarfagert Nacka Strand 24 – 25 juni 2013. Noderna, de tre utvecklingsenheterna Memeologen,  Qulturum och Utvecklingscentrum i Skåne, har ett angeläget uppdrag som del av stödstrukturen för alla chefer och medarbetare i  alla län som arbetar med att förbättra vård och omsorg för de som mest behöver det.

I senaste numret av tidningen Fysioterapis artikelserie om forskning har Klara skrivit en artikel “Om att leda och driva utveckling – processer, matriser och att leda i komplexitet”.Om att leda och driva utveckling 130527

Artikeln sammanfattar forskning kring processer, hur man kan hantera matrisen som ofta uppstår mellan den traditionella linjeorganisationen och processperspektivet samt hur man kan leda och driva utveckling i komplexitet.

Du hittar artikeln här eller genom att klicka på bilden.

« Newer Posts - Older Posts »