image
Det har gått några veckor sedan vi var på Lofoten. Vi ledde en workshop i Mortsund med deltagare från olika organisationer inom vård och omsorg. Arrangör var “Forbedringsnettverket Lofoten” som möts ett par gånger per år.
Denna workshop hade temat Att leda och utveckla i komplexitet.
Vi fick starka intryck av Lofotens natur där hav och vilda fjäll möts och där olika ljusförhållanden skapar intensiva visuella upplevelser. Det var också spännande att möta de professionella från olika vård- och omsorgsorganisationer och lyssna på hur man försöker möta utmaningarna som finns på Lofoten. Sjukhuset på Lofoten ingår i Helseforetak Nordland och är en del av den stora statliga “sjukhuskoncern” som alla offentligt drivna sjukhus numera ingår i. Men de som är verksamma i Lofotens sjukhus är också en del av det “komplexa adaptiva system” för vård och omsorg som finns på Lofoten och där kommunerna ansvarar för primärvård och omsorg. Forbedringsnettverket är en intressant arena där människor från dessa organisationer möts för gemensamt lärande och gemensamt utvecklingsarbete. I nätverket finns också en person med som representerar invånare/patientperspektivet.
image
Vi fick möjlighet att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter kring ledningsarbete i komplexitet och patientinvolvering via Internet. Deltagarna i nätverket fick också tillfälle under workshopen att konkret arbeta med de utvecklings- och samarbetsprojekt som man bedriver inom ramen för nätverket. Det finns mycket att lära för andra som också arbetar i liknande komplexa adaptiva system, men kanske inte ens inser att det faktiskt förhåller sig så. Vi behöver begrepp för att förstå och kunna tala med varandra om det.  Mementor har en sådan teoretisk ram och vi kan bidra med den och våra praktiska erfarenheter.
Vi kommer att följa arbetet på Lofoten framöver och vi är övertygade att deras Forbedringsnettverk gör skillnad för invånarna.
image
På bilden ses de som är motorer i nätverket, Trude, Berit och Lars tillsammans med Lars från Mementor.

Våren har varit fylld av såväl spännande uppdrag som omställningar i vårt boende och vårt kontor. Vi har kunnat göra en del uppdrag tillsammans vilket har varit roligt och förhoppningsvis extra bra för våra kunder.

Margreta och Lars
Lars arbetar vidare med att stödja innovationsarbete inom vård och omsorg med sin kunskap och sina erfarenheter, framförallt inom eHälso-området.
Margareta har fokus på kunskapsbaserad praktik inom Socialtjänst samt ledar- och förbättringsarbete inom olika verksamheter.
Vi planerar bland annat för en spännande resa till Lofoten i september där Margareta är stöd till Lofotens forskarnätverk inom hälsa- och sjukvård. Ett nätverk som är knutet till Bodö Universitet.
Vi ser fram emot ett nytt arbetsår.

Anåfjället

Mementor startar en ny termin efter några fina veckor i Funäsdalens fjällmiljö. Bilden är tagen från Funäsdalens idrottsplats en vinterkväll vid nyårshelgen.

- Men vänta, det är ju inte helt mörkt, Anåfjällets karaktäristiska siluett syns tydligt i horisonten.

Att det var möjligt att ta en bild som denna berodde på att det fanns ljus från olika håll.

När det gäller Sveriges välfärdstjänster, särskilt de som kommuner och landsting ansvarar för, så finns ljuspunkter. Mycket positivt sker, men mörkret lurar i hörnen. Huvudmännens allt viktigare roll som ”systemhållare” behöver utvecklas. Hur leder och stödjer man de alltmer komplexa miljöer som svensk välfärd levereras i? Det kanske är en av de enskilt viktigaste förmågorna att utveckla, om Sverige ska fortsätta kunna tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet. Med vår åldrande befolkning får kommuner och landsting allt större utmaningar att kunna möta behov hos olika grupper. Det behövs nya sätt att styra och följa upp de tjänster som tillhandahålls, samt inte minst, stödja utförarna med en fungerande infrastruktur att arbeta i.

Mementor fortsätter att arbeta med uppdrag där syftet är att utveckla Sveriges välfärdstjänster och den infrastruktur som behövs för att möta framtiden. Vårt arbete berör ofta de skärningspunkter som uppstår då aktörer möts för samverkan i komplexa system.

Läs mer om Mementor och aktuella uppdrag och projekt på:

http://www.mementor.se/om_mementor/

http://www.mementor.se/projekt/

Efter att ha fått njuta av denna fantastiska sommar, är vi nu redo att ta oss an de uppdrag vi fått förtroendet att arbeta med under hösten 2014.

Mementor 149728

Margareta fortsätter att arbeta med uppdrag som innebär analyser och stöd till förbättringar och stöd till ledare i olika typer av organisationer. Hon håller också i ett antal workshops där olika aktörer behöver mötas för att hitta gemensamma vägar.

Lars startar sitt konsultarbete inom e-hälso-området. Det är mycket som pågår, både nationellt och regionalt.  Patienternas möjligheter att nå journalinformation direkt via Internet kommer att öka.  Flera sjukvårdshuvudmän har fattat beslut om att erbjuda sina invånare detta under det närmaste året, inom ramen för ”Mina vårdkontakter”. Lars kommer att arbeta med att koordinera verksamhetsfrågor vid införande av dessa tjänster hos sjukvårdshuvudmännen.

Ny fas i Mementor!

I samband med Vitalis konferensen i Göteborg i mitten av april 2014 var både Margareta och Lars Palmberg aktiva som föreläsare och deltagare. Därmed startade också den nya fasen för Mementor, då Lars kliver in som seniorkonsult med inriktning på strategier för e-hälsa och tjänsteutveckling inom välfärdssektorn. Läs mer om Lars på Om Mementor.

Vitalis 2014

Kunskapsstyrning 130517

Nu drar ner lite på vårt Mementor-arbete.

Klara har full fart på heltid med sitt uppdrag som stadsutvecklingsstrateg i Nacka kommun. Läs mer om hennes spännande jobb i juni-numret av Nackas Stadsbyggnadsnytt.

Margareta håller på med en uppstart av ett nytt entreprenörsföretag i hantverksbranchen. Följ henne på bloggen: www.stickspar.se . Hon arbetar förstås också vidare med klassiska Mementoruppdrag i nätverk med andra.

 

Hur bygger man starka och framgångsrika stödstrukturer på alla nivåer i landet för att stötta satsningar som Bättre Liv för de mest sjuka äldre?

Summercamp 2013

Mementor har haft nöjet att på SKLs uppdrag leda Nodernas Summercamp i ett sommarfagert Nacka Strand 24 – 25 juni 2013. Noderna, de tre utvecklingsenheterna Memeologen,  Qulturum och Utvecklingscentrum i Skåne, har ett angeläget uppdrag som del av stödstrukturen för alla chefer och medarbetare i  alla län som arbetar med att förbättra vård och omsorg för de som mest behöver det.

I senaste numret av tidningen Fysioterapis artikelserie om forskning har Klara skrivit en artikel “Om att leda och driva utveckling – processer, matriser och att leda i komplexitet”.Om att leda och driva utveckling 130527

Artikeln sammanfattar forskning kring processer, hur man kan hantera matrisen som ofta uppstår mellan den traditionella linjeorganisationen och processperspektivet samt hur man kan leda och driva utveckling i komplexitet.

Du hittar artikeln här eller genom att klicka på bilden.

Förra veckan avslutades med att Margareta och Klara föreläste om att leda och driva utveckling i komplexitet för ledare inom den nationella satsningen Ledningskraft för de mest sjuka äldre.

komplexitet MP o KP 130503

Det blev ett populärt seminarium där fler stolar fick bäras in, nyfikna samtal fördes och glada kommentarer följde. Flera beskrev det lite som en lättnad att man som ledare eller utvecklingsledare inte kan ha koll på allt som pågår i sitt system – men att man måste se till att alla aktörer har full koll på vilket resultat man ska uppnå för dem man finns till för. Blir du nyfiken? Läs mer i artikeln Chokladklumpar och fågelflockar.

 

Margareta har deltagit i årets internationella Forum i London där hon träffat alla vänner och kollegor från olika i världen, och uppdatera sig på vad som händer. Några reflektioner och spaningar:

Patientens / kundens roll och inflytande över sin vård och omsorg håller starkt på att förändras! Maureen Bisognano, VD  på Institute for Health Care Improvement  (www.ihi.org) ägnade hela sitt inledningsanförande omkring den utvecklingen. Hon åskådliggjorde det bl. a  med två filmer.

maureen maggan 130430

En underbar film handlade om en tonårig kille, Travis, med diabetes som berättade om livet med sin sjukdom och hur han påverkade vården själv.  Maureen pekade på vikten av att vi behöver gå från frågan: What´s the matter? till What matters for you?

En annan bra film handlade om empatins betydelse, och är gjord på Cleveland Clinic. Väl värd att ägna någon minut: https://www.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8

I möten med ett 50-tal CEO´s från hela Europa, USA och även från övriga världsdelar blev det tydligt att vi har en positiv, avvikande utveckling i Sverige. De flesta länder har ett starkt fokus på kostnadsreduceringar, och förbättringsarbetet ses som ett sätt att uppnå lägre kostnader, mer än för att uppnå högre kvalitet för patienter och andra kunder. De flesta länder har också omfattande system med externa revisorer och ackrediteringssystem, som ofta upplevs oerhört belastande och begränsat värdeskapande. När Agneta Jansmyr, landstingsdirektör, berättade om sitt landstings arbete väckte det stor uppmärksamhet i gruppen, just för att vi i Sverige har stor självständighet i att utforma varje systemhållares sätt att sätta mål och följa upp. Vi är på en bra väg i Sverige!

 

« Newer Posts - Older Posts »